Zmiany w maturze 2023 – co przyniesie nowa formuła egzaminu?

22.04.2022

Photo by MCh Lee on Unsplash


Idzie nowe, zarówno w egzaminach maturalnych ustnych, jak i pisemnych. Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w roku 2023 i 2024 egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny będą przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Co takie zmiany w maturze 2023 oznaczają dla uczniów i nauczycieli?

Zmiany w maturze 2023 obejmą obie formy egzaminu języka polskiego: pisemną i ustną, a także liczbę obowiązkowych przedmiotów czy czas przeprowadzania egzaminów. Do tej pory egzamin był przeprowadzany w oparciu o wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Obecnie będą to wymagania egzaminacyjne. Aby dobrze się do takich zmian dostosować już dzisiaj należy poznać i zrozumieć wszystkie nowości, które będą obowiązywały przy egzaminie maturalnym w roku 2023. Lepiej przygotowana szkoła oraz nauczyciel, to lepiej zaznajomiony i spokojniejszy uczeń. Co dokładnie czeka nas w nowej formule maturalnej?

Jakie zmiany w maturze szykuje nam rok 2023?

Nowa formuła matury dotyczy obowiązkowego podchodzenia do egzaminu pisemnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz z matematyki. Zmiany w egzaminie maturalnym 2023 dla uczniów obejmą test z matematyki, a także czas pisania matury. W nowej formule egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie trwać 240 minut zamiast 170 minut. Natomiast na poziomie rozszerzonym 210 minut zamiast 180 minut. Zmiany czasu pisania matury w 2023 roku dotyczą też innych przedmiotów: matematyka na obu poziomach to 180 minut czasu egzaminacyjnego.

Liczne zmiany w maturze 2023 dotyczą w szczególności procedur związanych ze zdawaniem języka polskiego. Zarówno w przebiegu matury ustnej, jak i pisemnej z tego przedmiotu zastosowano inne kryteria oceny. Zostaną również zmienione elementy egzaminu. Pojawia się także zupełnie nowa notatka syntetyzująca.

Jak zdać egzamin maturalny w 2023 roku?

To, co się nie zmieni w przypadku nowej formuły matur to liczba punktów potrzebnych do zdania egzaminu. Nadal obowiązuje zasada 30 procent punktów. Należy jednak pamiętać, że podczas matury 2023 uczniowie muszą zyskać minimum także z pisemnego egzaminu, z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe jest zdanie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Zdawalność egzaminów maturalnych będzie zależała nie tylko od wiedzy samych uczniów, ale i umiejętności nauczycieli i przygotowania szkół. Zmiany w maturze 2023 nie mogą przecież wpłynąć na jakość egzaminów. Uczniowie, którzy poznają wymagania i będą potrafili je spełnić, zwiększą swoją szansę na sukces. Przygotowanie maturzystów do nowej formuły matury w 2023 to zadanie, które trzeba zacząć wypełniać już dzisiaj.

Inne teksty, które mogą cię zainteresować

Sprawdź szkolenie matura 2023