Zasady korzystania z Internetu i aktywności w Sieci. Nastolatki.

30.06.2020

Photo by Will Porada on Unsplash


Dziś zajmiemy się aktywnościami nastolatków w wieku 13–18 lat w Internecie. Dla nikogo nie będzie pewnie zaskoczeniem, że dla dzieci i młodzieży w tym wieku obecność w  Internecie jest czymś naturalnym i powszechnym. Zgodnie z raportem przygotowanym w 2016 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej aż 99% nastolatków ma dostęp do sieci, a 97% korzysta z Internetu bezprzewodowo. Raport CBOS wskazuje również, ile czasu nastolatki spędzają online – są to średnio 4 godziny na dobę. Czas ten wydłużył się o ok. 1 godzinę od poprzedniego badania przeprowadzonego w roku 2013. Na co przeznaczają ten czas? 77% młodzieży najwięcej czasu spędzonego w sieci wykorzystuje, aby utrzymać kontakt ze znajomymi, wymienić wiadomości, nawiązać nowe relacje[1].

Obraz ten można uzupełnić danymi pochodzącymi z badania „Młodzi Cyfrowi” z 2019 r. Według niego młodzież w wieku 12–19 lat oprócz wykorzystywania Internetu w celach komunikacji z innymi poszukuje w nim informacji niezbędnych w nauce, ogląda filmy i słucha muzyki, a także wykorzystuje go w celu rozwijania swoich pasji, hobby i zainteresowań. Stosunkowo najrzadziej młodzi używają sieci do poszukiwania pracy czy też załatwiania spraw urzędowych. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że wielu młodych ludzi (25%) czuje się przeciążonych ilością docierających do nich za pośrednictwem Internetu informacji, a co trzeci nastolatek podejmuje próby ograniczenia korzystania ze smartfona[2]. Jak więc widać, młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że potrzebują również czasu bez Internetu i bycia „always on”. Tutaj szczególnie istotna jest rola rodziców. Dzięki wprowadzeniu obowiązujących w domu zasad korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych kształtujemy zdrowe nawyki u dzieci.

Ustawiamy limity na aktywności online i zachęcamy do zajęć analogowych

Wiek dojrzewania, czyli okres między 13. a 18. rokiem życia bywa trudny zarówno dla dziecka, jak i rodziców. W tym czasie największy wpływ na młodego człowieka ma grupa rówieśnicza. Dlatego często dochodzi do kłótni pomiędzy rodzicami a dzieckiem, które nie rozumie ograniczeń forsowanych przez rodziców. Szczególnie jeśli jego znajomi mają np. nieograniczony dostęp do sieci. Mimo to warto wprowadzić pewne reguły korzystania z Internetu i konsekwentnie egzekwować ich przestrzeganie. Dostęp do sieci i urządzeń mobilnych, podobnie jak czas przeznaczany na grę w gry komputerowe, powinien być nadal limitowany. Wykorzystuj ustawienia kontroli rodzicielskiej:

  • by uchronić dzieci przed pornografią i patotreściami,
  • zgodę na grę w poszczególne gry dawaj dopiero po zapoznaniu się z ich ocenami.

Pamiętaj, że nastolatki do prawidłowego rozwoju potrzebują także ruchu i bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. Dlatego jak najczęściej proponuj dziecku aktywności offline, np.

  • zajęcia sportowe,
  • wspólny spacer,
  • wyjście na mecz,
  • wycieczkę z rodziną i znajomymi.

Zasady w domu obejmują zarówno dorosłych, jak i dzieci

Dobrym pomysłem jest zadbanie o to, by pewne godziny i strefy w domu były czasem bez urządzeń mobilnych. Możesz np. wprowadzić zasadę – obowiązującą wszystkich, także dorosłych członków rodziny – mówiącą, że nie korzystamy z telefonów i tabletów podczas posiłków, w trakcie jazdy samochodem albo w łóżku. Konsekwencją złamania takiej reguły może być konfiskata telefonu na 24 godziny i blokada dostępu do domowego Wi-Fi w tym samym czasie. Nastolatki powinny również mieć przypisane określone obowiązki domowe, tj. mycie naczyń, wynoszenie śmieci czy koszenie trawnika. Dzięki temu łatwiej będzie im zrównoważyć czas spędzany online i offline.

Młodzież w wieku 16–17 lat warto zachęcać do podjęcia pierwszej dorywczej pracy, np. podczas wakacji. Takie podejście gwarantuje nie tylko mniejszą ilość godzin poświęconych na korzystanie z sieci, ale także zdobycie nowych kompetencji, rozwój odpowiedzialności i szacunku dla pieniędzy[3]. Na pewno nie warto pozostawiać tematu korzystania przez nastolatka z Internetu bez jakiegokolwiek nadzoru; wbrew pozorom dzieci, nawet zbuntowane przeciw rodzicom, oczekują ich zainteresowania swoimi sprawami. Dużo daje również wspólne spędzanie czasu bez technologii, stanowiąc swoisty „detoks” dla dziecka i odrywając je od online’owych wydarzeń i dramatów.

Autorka: Zofia Kortas


[1] E. Sielicka, Internet jako środowisko wsparcia młodzieży w sytuacjach żałoby, dostęp online: http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/uploads/2019/01/PS12018153-174.pdf; [2] Raport „Młodzi Cyfrowi”, październik 2019, dostępny do pobrania na stronie: https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/; [3] Oprac. na podstawie: Nowoczesne technologie a nasze dzieci. Poradnik dla rodziców, dostęp online: file:///C:/Users/Ja/Desktop/Nowoczesne%20technologie%20a%20nasze%20dzieci.pdf.


Inne teksty, które mogą cię zainteresować

Czas przed ekranem zalecenia kontra rzeczywistość

Rodzinny harmonogram korzystania z Internetu

Harmonogram korzystania z Internetu. Parę słów o przeszkodach.