Technologia w edukacji przedmiotów artystycznych

27.05.2020

Photo by Mimi Garcia on Unsplash


Z każdym rokiem jesteśmy coraz bardziej uwikłani w świat komputerów i programów. Szkoły zaczynają dostrzegać potrzebę, a nawet konieczność wprowadzania ich do nauczania. Technologie wyraźnie poprawiają jakość doświadczeń płynących z nauki. Nie ma wątpliwości, że z czasem będą stanowić integralną część nauczania, również sztuki. Już dziś w edukacji przedmiotów artystycznych może znaleźć się miejsce na łączenie sztuki i kreatywnego myślenia z bardziej innowacyjnymi obszarami.

Sztuka zajmuje ważne miejsce w życiu uczniów

Dzięki przedmiotom artystycznym dzieci mogą wyrażać swoją tożsamość, komunikować problemy i przemyślenia. Plastyka, teatr, muzyka czy technika to nie tylko zajęcia relaksacyjne i umilające czas. Pomagają również lepiej zrozumieć treści pojawiające się w całym procesie edukacji, w tym na lekcjach matematyki, języków, czy przedmiotów ścisłych. Nie wspominając o tym, że odkrywanie i tworzenie sztuki rozwija, kształci osobowość i zwiększa samoocenę. Krótko pisząc, sztuka jest integralną częścią procesu odkrywania i zrozumienia otaczającego świata.

A gdy dzięki technologiom sztuka staje się interaktywna, zaczyna być bardziej fascynująca i lepiej rozumiana przez współczesne pokolenia dzieci i młodzieży. Wydaje się, że nauczyciele przedmiotów artystycznych nie tylko powinni być otwarci na nowe formy wyrażania sztuki, ale wręcz powinni wprowadzać technologie do programów nuaczania.

Nowe sposoby tworzenia sztuki

W niedalekiej przyszłości sztuka prawdopodobnie będzie wyglądać inaczej niż obecnie. Zmiany już następują, ponieważ oprogramowania, algorytmy i myślenie cybernetyczne kształtują wokół nas nowy świat. Sztuka coraz częściej będzie tworzona i eksponowana w wirtualnych przestrzeniach i warto do tego przygotować uczniów.

Media cyfrowe dają nauczycielom szansę, by zainteresować uczniów przedmiotami artystycznymi, które nierzadko w szkołach traktowane są marginalnie. Istnieje sporo aplikacji, za pomocą których uczniowie mogą tworzyć dzieła i nimi manipulować. Pokazują one również, że istnieje wiele form sztuki, nie tylko obraz czy rzeźba, ale także animacja, grafika komputerowa i cyberart. Dzięki programom i aplikacjom uczniowie mają możliwość edytowania i przekształcania stworzonych dzieł, rysunków, fotografii według własnych pomysłów, co wyzwala kreatywność i zachęca do eksperymentowania.

Warto tu przedstawić aplikacje polecane przez Art of Education University:

Nie tylko aplikacje, ale również projektory, kamery, tablety, Chromebooki i tablice interaktywne przenoszą nauczanie na wyższy poziom. Nauczyciele mogą prezentować informacje w różnych formach, a także promować współpracę i angażować dzieci w projekty klasowe.

Planowanie kariery artystycznej

Artyści często są postrzegani jako skromni malarze, rzeźbiarze czy muzycy, którzy przez całe życie tworzą swoje dzieła z nadzieją, że ktoś ich doceni. Tylko nielicznym udaje się odnieść sukces. Warto zmienić ten tok rozumowania, ponieważ istnieje mnóstwo innych zawodów, w których przydają się sztuka, talent artystyczny i umiejętność wykorzystywania technologii. Wiele z nich jest potrzebnych na rynku pracy i świetnie opłacanych.

Do takich zawodów zaliczają się np.: grafik, ilustrator, animator, jubiler, tkacz, architekt, projektant aplikacji, fotograf, tatuażysta, drukarz, specjalista od efektów specjalnych w filmach i grach, montażysta, projektant gier wideo, kostiumograf, web designer, projektant wnętrz, projektant urbanistyczny.

Połączenie sztuki i technologii to sposób na uczynienie nauki przyjemniejszej, interesującej i niezapomnianej dla uczniów. Dla nauczycieli to szansa na promowanie umiejętności XXI wieku korzystnych dla rozwoju krytycznego myślenia, komunikacji, kreatywności i współpracy. 

Autorka: Joanna Szymańska


Źródła: M. Sieńczewska, D. Sobierańska, M. Radwańska, Edukacja artystyczna w edukacji najmłodszych uczniów szkoły podstawowej,  Ośrodek Rozwoju Edukacji; https://kidescience.com/en/pedagogical-model; https://news.artnet.com/art-world/art-school-tech-adapt-1742802; https://futurism.com/art-technology-a-new-way-to-educate; https://theartofeducation.edu/2019/03/08/10-ways-technology-can-enhance-the-art-room/


Inne teksty, które mogą cię zainteresować

Myślenia przyczynowo – skutkowego można uczyć.

Krytyczne myślenie. W jaki sposób je wspierać i rozwijać?