Jedno spojrzenie na technologię w szkole i domu

03.08.2021

Photo by Alina Grubnyak on Unsplash


Bardzo dynamiczny rozwój technologii sprawia, że obecnie praktycznie nie mamy możliwości, aby z nich zrezygnować w życiu codziennym. Technologie są po prostu wszechobecne. Dla dzieci dorastających w tym nowoczesnym świecie nowinki techniczne są już jego naturalnym elementem. Jednocześnie najmłodsi posługują się nimi niekiedy sprawniej od rodziców oraz nauczycieli. Traktują je kreatywnie, ale często także nazbyt ufnie.

Należy zauważyć, że samo posługiwanie się nie oznacza właściwego wykorzystania potencjału danej rzeczy lub wychwycenia zagrożenia, które może ona powodować. Do objaśnienia potrzebny jest głos nie tylko nauczycieli, ale także rodziców. Ważne, aby ich zdania się nie rozmijały. Dobrze byłoby, gdyby istniała możliwość stworzenia spójnego przekazu, w którym zarówno szkoła, jak i rodzice oraz opiekunowie kładliby nacisk na podobne elementy i wyrażali zbieżne opinie.

Wykorzystując wrodzoną ciekawość

Często uczniowie klas wczesnoszkolnych zadają bardzo dużo pytań. Jak to działa? Dlaczego tak działa? Do tego na kolejnych etapach dochodzą szersze zagadnienia, np. jak można coś wykorzystać, gdzie jest to stosowane w praktyce itp. Na te wszystkie pytania trzeba znać odpowiedzi. Skuteczny dialog z uczniem jest tu niezwykle istotny, ale jednocześnie dobrze, kiedy nauczyciel ma w tej rozmowie wsparcie rodzica.

Dla przykładu: uczeń korzystający bez ograniczeń z dostępu do internetu rośnie w przekonaniu o bezpieczeństwie takich zachowań. Przecież w jego domu to zupełnie naturalne! Nikt nigdy nie powiedział, że to niewłaściwe, a przecież ktoś na pewno zwróciłby mu uwagę. Postawa wyniesiona z domu rodzinnego staje w opozycji wobec zdania nauczyciela. Rodzi się pytanie: komu powinien uwierzyć? Dlatego powinniśmy uwalniać dzieci od takich dylematów. Gdyby nasz uczeń dostał dwa jednakowe przekazy mówiące, ile czasu codziennie może spędzić w wirtualnym świecie, miałby jasną sytuację. Nie oznacza to, że nie buntowałby się, zwłaszcza w okresie dorastania, jednak wiedziałby, co uznane jest za standard – zarówno w domu, jak i w szkole.

Jak mądrze współpracować?

Aby wypracować jeden spójny głos odnośnie do nowych technologii, warto dostarczyć obu stronom praktycznych narzędzi do dialogu. Można na przykład zorganizować w szkole raz na półrocze spotkanie edukacyjne, na zakończenie którego rodzice dostaną spis portali edukacyjnych, z jakich mogą korzystać. W sieci istnieje wiele miejsc, gdzie można dowiedzieć się o nowych technologiach, jednak nie każdy potrafi do nich dotrzeć samodzielnie. Kiedy pojawia się nowe zagrożenie w sieci, ale także ciekawa nowinka technologiczna, warto o tym powiadamiać. Również w drugą stronę – rodzice mogą zgłaszać interesujące propozycje rozmów w klasie.

Z działań praktycznych można zaproponować nagranie filmiku lub podcastu o szkole, wspólny montaż oraz finalnie pokazanie, jak można odpowiednio wykorzystać nowe technologie do celów promocyjnych. To właśnie wspólne działanie oraz dialog rodzą zawsze porozumienie.

Nie straszmy, edukujmy

Niekiedy rodzice oraz niektórzy nauczyciele są negatywnie nastawieni do nowinek technicznych. Należy wtedy spojrzeć wstecz, aby zobaczyć, że jest to pewna różnica wynikająca z czasów, w jakich się dane pokolenie wychowało. Obecnie zdecydowana większość dzieci i młodzieży przedkłada dźwięk oraz obraz nad tekst. Oczekują kreatywnego podejścia do zadań i szybkich efektów swoich działań. Dla nich nie ma nic strasznego w nowych technologiach, a telefony komórkowe czy tablety traktują jak najpotrzebniejsze osobiste przedmioty.

Dlatego podjęty dialog musi to uwzględniać. Mówienie o zagrożeniach powinno być zrównoważone wiadomościami o korzyściach. Jedno spojrzenie na technologie to spojrzenie racjonalne, optymistyczne oraz konsekwentne. Warto do tego dążyć, bo w czasach szumu informacyjnego jest to wyciągnięcie ręki do młodych ludzi, którzy uczą się dopiero chronić przed zagrożeniami i odróżniać wartościowe technologie od zbytecznych.

Autorka: Anna Starek-Wróbel


Inne teksty, które mogą cię zainteresować

Jak zapobiegać cyberprzemocy w szkole?

Uzależnienie od technologii – co trzeba wiedzieć?

Wady i zalety nowych technologii