Pięć ważnych pytań przed zakupem telefonu dla dziecka

26.02.2020

Photo by Jon Tyson on Unsplash


Niezależnie od wieku dzieci bardzo chętnie korzystają z telefonów i innych urządzeń mobilnych. Szybko uczą się ich obsługi i przyzwyczajają do takiej formy rozrywki. Przeprowadzony w 2016 r. w Polsce raport „Smart Kids” pokazał, że wszystkie dzieci powyżej 8. roku życia korzystają z urządzeń mobilnych. W przypadku 10-latków okazało się, że 60% z nich korzysta ze smartfonów i tabletów będących ich wyłączną własnością, a pozostałe 40% – z urządzeń współdzielonych z rodzicami [1]. Właściwe pytanie nie brzmi więc już „czy kupić telefon dla dziecka?”, ale kiedy to zrobić.

Pisaliśmy już o tym, że decyzja, kiedy kupić pierwszy telefon, należy do rodzica i powinna być podejmowana nie tyle w oparciu o metrykę, ile dojrzałość emocjonalną. Istotne jest to, czy dziecko potrafi:

  • Zachować się odpowiedzialnie,
  • przestrzegać ustalonych z rodzicami zasad,
  • kontrolować korzystanie z telefonu w szkole itd.

Ważne jest też, by nie ulegać presji rówieśników. Nie musimy kupować dziecku telefonu tylko dlatego, że „wszyscy w klasie już mają”.

Telefon daje ogromne możliwości. Ustalajmy zasady.

Dobrym pomysłem może być zakup smartfona dla dziecka w momencie, kiedy zaczyna ono być bardziej samodzielne. Może o tym świadczyć to, że samo chodzi do szkoły i z niej wraca, albo wyjeżdża na pierwszą kolonię. Wówczas dzięki telefonowi i możliwości skontaktowania się z rodzicem w każdej chwili dziecko będzie bezpieczniejsze. Warto jednak pamiętać, że smartfon to nie tylko telefon, ale potężne narzędzie umożliwiające praktycznie nieograniczone korzystanie z zasobów Internetu. Ośmio- lub dziesięciolatek na pewno nie jest na to przygotowany, dlatego mimo podjęcia decyzji o zakupie smartfona, do rodziców należy obowiązek ograniczenia dziecku dostępu do sieci.

Aby ocenić gotowość dziecka do korzystania z własnego telefonu, dobrze jest odpowiedzieć sobie wcześniej na kilka pytań.

Po co dziecku telefon? Odpowiadajmy szczerze.

Aby podjąć decyzję o zakupie smartfona dla dziecka, warto mieć dobry powód. Może nim być np. chęć pozostawania w stałym kontakcie z dzieckiem, które dojeżdża samo na zajęcia pozalekcyjne albo wyjeżdża na zieloną szkołę. Zakup telefonu dla dziecka może być również świetnym pretekstem do nauczenia go empatii i umiejętności nawiązywania trwałych relacji z rówieśnikami. To okazja, by wytłumaczyć dziecku, że podczas komunikacji przez telefon obowiązują takie same zasady, jak w bezpośrednim kontakcie. Pamiętajmy też, że sam zakup smartfona nie oznacza jeszcze zgody rodzica na korzystanie przez dziecko np. z social mediów.

Czy dziecko zachowuje się odpowiedzialnie?

To przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy dziecko realizuje rzeczy, które obiecało zrobić i czy przestrzega reguł, które ustaliło wspólnie z rodzicami? Oczywiście telefon można wykorzystać także do nauki odpowiedzialności, ale zakup smartfona dziecku, które nie jest na to gotowe, może utrudnić ten proces. Warto wtedy poczekać, aż dziecko zacznie rozumieć, że wszystko, co robi, niesie ze sobą określone konsekwencje.

Czy ułatwienie kontaktu z rówieśnikami będzie korzystne dla dziecka?

Telefon oferuje szerokie możliwości komunikacji z innymi i – dzięki Internetowi – niezwykle ją ułatwia. Może się jednak także stać narzędziem nękania czy obrażania innych. Przed otrzymaniem pierwszego smartfona dziecko musi być już tego świadome i rozumieć, że nie można wykorzystywać telefonu do poniżania czy ośmieszania innych. Z drugiej strony – powinno wiedzieć, że jeśli samo poczuje się przez kogoś w ten sposób skrzywdzone, może zawsze zwrócić się do Ciebie o pomoc.

Czy dziecko jest w stanie podporządkować się regułom korzystania z telefonu?

Dobrą praktyką przed zakupem smartfona dla dziecka jest spisanie z nim „kontraktu” określającego sposób korzystania z urządzenia. Powinniśmy w nim ustalić zasady używania telefonu w szkole i w domu. Do tych zasad należy również określenie limitów czasowych, np. maksymalnie godzina na grę dziennie. Ocena, czy dziecko będzie w stanie tych zasad przestrzegać, należy już do rodziców.

Czy dziecko potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci?

Oczywiście o bezpieczeństwo dziecka w sieci powinni zadbać przede wszystkim rodzice, wspierając się aplikacjami zapewniającymi ochronę rodzicielską. Niezależnie od tego dziecko musi jednak również samodzielnie troszczyć się o swoje bezpieczeństwo. Powinno wiedzieć, że nie udostępnia się adresu czy numeru telefonu w Internecie, że nie należy umawiać się z nowo poznanymi w sieci osobami ani wrzucać do Internetu intymnych zdjęć. Warto upewnić się, że dziecko rozumie, że te obostrzenia służą jego dobru, a nie są tylko wymysłem rodziców.

Autorka: Zofia Kortas


[1] Raport „Smart Kids” przeprowadzony przez Digital Virgo i Comecode, we współpracy z Mobile Institute; dostęp online: https://cloud6f.edupage.org/cloud/Dzieci_w_mobilnym_swiecie.pdf?z%3AjTovMAIRLs%2BSWb%2BY2HGo10J0xdq3yAVSrh020E9LIZwmINJQMzJdAVeh%2BLXB3yEi.


Inne teksty, które mogą Cię zainteresować

Telefon dla dziecka – zasady korzystania

Czas przed ekranem zalecenia kontra rzeczywistość

Rodzinny harmonogram korzystania z Internetu