Matura z języka polskiego: jakie zmiany przyniesie rok 2023?

14.04.2022

Photo by Jeswin Thomas on Unsplash


Zmiany w maturze to skutek likwidacji gimnazjów i reformy edukacji. Największe nowości zawiera matura z języka polskiego – zarówno części ustnej, jak i pisemnej egzaminu. Czy szkoła oraz nauczyciele będą w stanie pomóc uczniom spełnić wymagania matury w nowej formule?

Trzymamy kciuki za to, że tak! Zmian w maturze w 2023 roku jest jednak naprawdę sporo. Matura z języka polskiego ma jednak tych nowości najwięcej. Konieczne jest więc solidne przygotowanie do nowych procedur, a przede wszystkim edukacja maturzystów w zakresie kryteriów oceny oraz ich spełnienia. Tylko takie podejście będzie tutaj kluczem do sukcesu – zarówno placówki edukacyjnej, jak i uczniów. Największy sen z powiek spędza język polski – gdzie nowa formuła matury wprowadza najwięcej zmian.

Jakie zmiany w języku polskim będą obowiązywały na maturze 2023?

Zgodnie z Centralną Komisją Edukacyjną matura w nowej formule będzie sprawdzana według innych kryteriów, a wypowiedź argumentacyjna zastąpi tradycyjną rozprawkę. Kolejne zmiany w egzaminie maturalnym dotyczą rozwiązywania testu historycznoliterackiego. Pojawia się także nowy typ zadania – notatka syntetyzująca. Test historycznoliteracki będzie sprawdzał wiedzę uczniów od antyku do współczesności. To nie wszystkie zmiany: matura w 2023 roku będzie sprawdzała znajomość ponad 60 lektur obowiązkowych.

Warto zwrócić też uwagę na czas trwania egzaminów – w nowej formule egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie trwać 240 minut zamiast 170 minut. Natomiast na poziomie rozszerzonym 210 minut zamiast 180 minut. Zmiany czasu pisania matury w 2023 roku dotyczą też innych przedmiotów. Warto poznać je wcześniej.

Zmiany w maturze z języka polskiego: egzamin ustny i pisemny

W praktyce matura ustna z języka polskiego w 2023 roku będzie polegała na losowaniu zadań egzaminacyjnych. Jedno zadanie będzie z jawnej puli, ogłoszonej dwa lata przed maturą. Pierwsze zadanie egzaminu w 2023 roku będzie sprawdzać znajomość lektur i tworzenie wypowiedzi na jej temat. Drugie zadanie będzie dotyczyć zagadnienia związanego z literaturą, językiem lub sztuką.

Zmiany w egzaminie pisemnym z języka polskiego to zmiana w liczbie arkuszy – do tej pory uczeń otrzymywał jeden arkusz. Od 2023 roku wraz ze zmianami w maturze, tych arkuszy będzie otrzymywał dwa: język polski w użyciu i test historycznoliteracki. Test ten jest wypracowaniem na wybrany przez maturzystę temat, który musi uwzględniać dwa utwory literackie, w tym jeden z obowiązkowej listy lektur. Do tego na maturze pisemnej z języka polskiego w 2023 roku, w teście historycznoliterackim, należy zawrzeć odpowiednie konteksty. Konteksty te to na przykład odniesienia społeczne, biograficzne, kulturowe, polityczne czy historyczne.

Jak sprostać zmianom w maturze 2023?

Konieczne jest wprowadzenie nowych metod dydaktycznych, sposobów sprawdzania wiedzy, a także skonstruowanie nowego planu dydaktycznego. Wraz ze zmianami, które wprowadza nowa formuła matury szkoła powinna zadbać o przygotowanie ucznia do wypowiedzi pisemnej oraz ustnej. Dodatkowo szkoła musi zapewnić przygotowanie do rozwiązania testu historycznoliterackiego, testu z nauki o języku i do tworzenia notatki syntetyzującej. Dzięki przemyślanemu planowi dydaktycznemu, który uwzględnia powyższe elementy, zarówno szkoła, jak i maturzyści będą mieli większe szanse na sukces w nowej formule egzaminu maturalnego.

Inne teksty, które mogą Cię zainteresować